s o n e k s
SONEKS ARAŞTIRMA ŞİRKETİ

Biz Kimiz?

SONEKS bir araştırma ve danışmanlık şirketi olarak bilgiyi üreten ve bu bilgiyi ihtiyaca yönelik sonuç ve yorumlarıyla tamamlayan bir kuruluştur.

Toplumu tanımaya ve bu genel profili ortaya çıkarmaya çalışan, oluşan ve çıkan problemleri çıkmasına neden olan etmenlere ilgili neden, nasıl, ne zaman, niçin ve nerede gibi sorulara cevap arayan ve bununla beraber bilimsel bilgi üreten Soneks araştırma, gerçek konulara çözüm bularak en doğru kararı vermeyi kamuoyu değerini en üst seviyede tutmayı amaçlar ve gerçekleştirir.

0%

Tutarlı Sonuç

0%

Mutlu Müşteri

0%

Ulaşma Oranı

SONEKS ARAŞTIRMA ŞİRKETİ

Değerlerimiz

Doğru bilgiye ulaşmak için güvenilir yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bilimsel gerçeklerden uzaklaşmadan doğru sorular oluştururuz. İhtiyaçları göz ardı etmeden hep daha iyisini hedefleyerek titiz bir şekilde çalışıyoruz.

Misyonumuz

Müşterilerimizin doğru kararlar almalarını sağlamak. Müşterilerimizin yüksek ticari sonuçlara ulaşmasını sağlamak. Doğru kararlarla en iyi sonuçlara ulaşmak.

Vizyonumuz

Bulunduğumuz bölgede ve Türkiye genelinde en iyi ve güvenilir şirket olmak. Müşterilerimizin ilk tercih yaptığı şirket olmak. Analiz ve doğru sonuçlarda en yüksek başarıya ulaşmak.

SONEKS ARAŞTIRMA ŞİRKETİ

Şanlıurfa İlinde Tütün, Alkol, Sakinleştirici ve Uyuşturucu Madde Kullanımı Araştırması Anketi

Bu çalışma Şanlıurfa Valiliği için yapılan sosyal bir anket araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini Şanlıurfa ilinde (ilçe ve kırsal kesimler ile birlikte) ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aileler ile Suriye göçmen aileleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem çapı ve örneklemi metodoloji uzmanı kurul tarafından tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye vatandaşı 4770 ve Suriye göçmeni 978 olmak üzere toplam 5748 bireye anket uygulanmıştır. Uygulama aşaması da özel bir çalışma ile her haneden 14 yaş üstü 1 kişi seçilerek yapılmıştır. Saha çalışması, 1 proje koordinatörü, 1 proje yöneticisi, 5 saha süpervizörü, 5 kontrolör, 50 anketör, toplam 62 personel ile yönetilmiştir. Sözleşmenin prosedürleri tamamlandıktan sonra saha çalışması 10 günde tamamlanmıştır. Elde edilen veriler Excel ve SPSS data dosyası olarak verilmiş, ayrıca araştırma bulguları kurumsal rapor olarak da sunulmuştur.

İletişim Formu