s o n e k s

Araştırma Hizmetleri

Tez, makale ve projeler için doğru veriler ile doğru sonuçlara ulaşılacağını biliyoruz. Bu doğrultuda profesyonel olarak kapsamlı bir araştırma hizmeti sunuyoruz.
* Anket Hazırlama
* Anket Uygulama
* Saha Araştırması
* Veri Toplama