s o n e k s

Göç Araştırması

Göçmenler üzerinde merak edilen kriterleri hem anketlerimizle hem araştırmalarımızla belirliyoruz. Göçmenler üzerinde yaptığımız araştırmalardan bazıları aşağıdaki gibidir:
1. İş dünyası, ekonomik sektörler
2. İstihdam ve sosyal güvenlik
3. Eğitim
4. Sağlık
5. Sosyal uyum ve algı
6. Kadın sorunları
7. Hukuki statü ve demografi
8. Barınma ve konut