s o n e k s

Marka Araştırması

Doğru marka araştırması ve benzerlik analizi, tescil aşamasının ilk ve en önemli kriteridir. Marka işletmelerin yüzü ve değeri haline gelmiştir. Bu sebep ile güçlü bir marka yaratabilmek öncelik ile doğru markayı bulmak ile başlamaktadır.Tescil başvuru süreci yaklaşık olarak 1 yılı bulmaktadır.Genellikle markalar önerilmese dahi tescile bağlandıktan sonra değil başvuru yapıldıktan sonra kullanılmaya başlanmaktadır. Bu durum ön araştırmayı daha da önemli hale getirmektedir. Doğru yapılan marka araştırması ile alınan riskler minimize edilmelidir. Aksi durumda markaya harcanan yatırım boşa giden bir maliyet olacaktır.

Marka başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları tarafından marka çeşitli açılardan araştırılmaktadır. Markanın; marka olabilme kriterlerine uyması, vasıf taşımaması, genel ahlaka aykırı olmaması özelliklede benzerlerin bulunmaması gibi özelliklere sahip olması gerekir. En önemlisi ve genelde ret sebeplerinin en yüksek olduğu konu ise benzer markaların varlığıdır. Müracaat yapılmadan önce benzerlik araştırmasının etkin bir şekilde yapılması marka sahiplerinin en önem verdiği konu , vekil firmalarında asli görevi olmalıdır.

Türk Patent ve Marka Kurumu arama ekranından gerçekleştirilen marka araştırmaları sadece birebir ölçütte yapıldığı için yanıltıcı olmaktadır. Markaların süreçlerinin red ile sonuçlanması hak kayıplarına neden olacağı için vekil firmalar tarafından detaylı yapılması en doğru yöntemdir.Vekil aracılığı yapılan araştırma neticesinde markanın tescile bağlanabilme olasılığı araştırılmalı ve emsal örnekler ile yorumlanmalıdır. Bu analizler marka müracaatı yapmayı düşünen işletmeler için aydınlatıcı olacak ve yatırımlarını güvenle yönlendirmesini sağlayacaktır.

Marka araştırması;

-Tescil edilebilirlik krtiterine uygunluk açısından

– İlgili emtia belirlemesinin doğru yapıldığının tespitine göre

– Fonetik (işitsel) açıdan müsaitliğine göre

– Görsel açıdan müsaitliğine göre

– Özel korunan markalar ile benzerliği olmaması açısından

– Sektörel ibareleri kapsamaması bakımımından detaylı yapılmalıdır.

Marka araştırma işleminin yurtdışı müracaatlar öncesindede detaylı olarak yapılması doğabilecek hak kayıplarını önlemek için gereklidir. Özellikle yurtdışı marka müracaatı maliyetlerinin ve ihracaat giderlerinin yüksek olması yurtdışı marka araştırmayı önemli kılmaktadır.